Vol585女神王雨纯大理旅拍薄透连体内衣配肉丝裤袜极致诱惑写真52P王雨纯尤蜜荟

Vol585女神王雨纯大理旅拍薄透连体内衣配肉丝裤袜极致诱惑写真52P王雨纯尤蜜荟

神而明之,存乎其人。愛之慎之念之,慎勿加所不當為而枉人,侵剋非有。

小神食,不能知九皇之意,何言俗間之人乎?心经脉名手少阴经,小肠经脉名手太阳经,肺经脉名手太阴经,大肠经脉名手阳明经,心包络经脉名手厥阴经,三焦经脉名手少阳经,以各脉俱行于手,故言手,以别于足经也。

此四事俱東行也。宜补肝,不宜伐肝。

又人含陰陽氣之施,必生於土泉,故皆象其土而生也。君得牋書,默召其主,為置證左,使不得詆。

人身皮里膜内必有津液滋润其间,乃气血之所生也。又肺与肝较,则肺主降为阴,肝主升为阳。

死亡病苦,大恶存焉,凉热攻补,急以任医,非不准其病乎? 文書有此人,請案天君內簿,知相應與不?

Leave a Reply